Frivillige i Café ODA Odense

  • Irene

  • Nadin

  • Anni

  • Kristina

  • Isabella

  • Louise

  • Charlotte

  • Martine

  • Nanna

  • Pia, projektleder