Rammer for åbning af Café ODA Odense i en corona tid

Caféens åbningstid i en coronatid, hvor der skal være plads til mere rengøring og udluftning mellem aktiviteterne:

Tirsdage kl.17.30 - 19.30

Torsdage kl.14.00 - 15.30 og kl.16.00 - 17.30

Torsdage i vinterhalvåret (1.oktober - 1.april), når caféen har åbent udendørs: kl.14.00 - 16.00

Fællesspisninger og andre arrangementer, indendørs, af max. 2 timers varighed.

Alle aktiviteter afholdes under ”corona hensyn” med hensyn til afstand og hygiejne.

 

Vi følger myndighedernes retningslinjer og aktuelle smittetal, især for Odense, og tilpasser caféens aktiviteter herefter.

Rammerne justeres løbende i takt med ny viden m.v.

 

Incidenstal for Odense under 20: Caféen holder åben indendørs 

Incidenstal for Odense under 40 og over 20: Caféen holder åben udendørs

Incidenstal for Odense under 50 og over 40: Caféen holder åben udendørs, hvis kontakttal og andre faktorer taler for det, ellers holdes lukket.

Incidenstal for Odense over 50: Caféen holder lukket

 

Dette kan påvirkes af mere generelle forhold (herunder myndighedernes retningslinjer) på landsplan, på Fyn og i Odense, men anvendes som udgangspunkt for beslutninger om åbning ude eller inde eller lukket café.

 

Link til Statens Serum Instituts side om incidenstal (antal smittede pr.100.000 borgere) m.v.: https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d

 

Link til Statens Serum Instituts side om kontakttal (hvor meget smitter hver enkelt smittede – skal være under 1 for at smitten bremses)

https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/c/covid19-overvaagning